Devyser Compact

Devyser Compact, tek bir PCR karışımında 13, 18, 21 ve XY kromozomlarının hızlı doğum öncesi anöploidi tespiti sağlar.

  • Kromozomal anöploidileri ve maternal hücre kontaminasyonunu (MCC) tespit eder
  • Tek tüplü PCR
  • Minimum uygulama süresi ile hızlı analiz

Down, Edwards, Patau ve Klinefelter sendromlarını tespit etmenin yanı sıra Devyser Compact kiti, Turner sendromunun güvenilir teşhisi için patentli teknolojimizi içerir. CE-IVD sertifikalı Devyser Compact kiti, en yaygın otozomal ve cinsiyet kromozomu anöploidilerinin hızlı prenatal teşhisi için tek bir karışımda 26 yüksek düzeyde bilgilendirici genetik markörün kantitatif, multipleks PCR amplifikasyonuna dayanır.

Similar Posts