Devyser Complete

Devyser Complete, 13, 18, 21 ve XY kromozomlarının hızlı doğum öncesi anöploidi tespitini sağlar.

  • 13, 18, 21, X ve Y kromozomlarının hızlı doğum öncesi anöploidi analizi
  • Doku kültürü gerekmez
  • 33 genetik belirteç kullanılarak anöploidi analizi

Devyser Complete, 33 genetik markörün analizini içerir. Refleks testini azaltmak için çok sayıda markörün analizini gerektiren örnekleri sıklıkla analiz eden laboratuvarlar için uygundur.

Özellikler ve Faydaları

Analiz, numune karışması riskini azaltmak için her iki karışımda da çapraz karışım ID işaretleri içeren iki ayrı PCR karışımı kullanılarak gerçekleştirilir. Devyser Complete, Down, Edwards, Patau ve Klinefelter sendromlarını tespit etmek için kullanılır. Aynı zamanda, Turner sendromunun tespiti için Devyser’in patentli teknolojisini de içerir.

Similar Posts