Devyser Extend

Hücre kültürünü ortadan kaldırın, analiz başarı oranlarını artırın ve gebelik kaybı anöploidi analizinizi hızlandırın.

  • 13, 15, 16, 18, 21, 22, X ve Y kromozomlarının hızlı anöploidi analizi
  • 5 saatten kısa sürede sonuç
  • Doku kültürü gerekmez

Kromozomal anormalliklerin neden olduğu bir veya daha fazla spontan kürtaj geçiren kadınlar, gelecekteki gebeliklerinde kromozomal anormallikler açısından yüksek risk altındadır. Düşüklerin sitogenetik çalışmaları, ilk gebelik kaybı durumunda bile şiddetle tavsiye edilir. Fetal kaybın olası nedeninin belirlenmesi, düşükle ilişkili uzun vadeli psikolojik sıkıntıyı önemli ölçüde azaltır ve gelecekteki gebeliklerde daha iyi genetik danışmanlık sağlar. En sık gözlenen sayısal kromozom anomalileri 13, 15, 16, 18, 21, 22 ve X kromozomlarını içerir.

Konvansiyonel analiz

Konvansiyonel sitogenetik çalışmalar (karyotipleme veya FISH) pahalıdır ve sonuç almak için uzun bir süreye ihtiyaç duyar. Ayrıca, yüksek oranda kültür başarısızlığı, maternal kontaminasyon ve hücre aşırı büyümesi nedeniyle yanlış teşhis ve ayrıca yetersiz kalitede kromozom preparasyonları ile sonuçlanırlar. Hücre kültürü seçici olarak normal karyotipler veya in vitro hücre proliferasyonunda hayatta kalan seçilmiş anormal karyotipler verebilir.

Hamilelik kaybı analizi için QF-PCR

QF-PCR hücre kültürü gerektirmez, çok az miktarda doku materyali gerektirir (Gebe kalma ürünleri – POC) ve laboratuvarın bir iş günü içinde sonuç almasını sağlar. Devyser Extend kiti, anöploidi analizi için 42 genetik belirteç içerir.QF-PCR13, 15, 16, 18, 21, 22, X ve Y kromozomlarından. İki benzersizX kromozomu sayma belirteçleriTurner sendromunun güvenilir tespiti için Devyser Extend’e de dahildir.

Similar Posts