Ezplex® Solunum Patojenleri Gerçek Zamanlı PCR Kiti

  • CE-IVD
  • 19 tür solunum yolu virüsünü ve 6 tür zatürreye neden olan bakteriyi tespit edin

– Güney Kore’de tescilli ticari marka.
– ABD’de satılık değil

Ezplex ® Solunum Patojenler real-time PCR Kit olup , in vitro 19 solunum virüsleri ve izole edilmiş ve gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu kullanılarak, insan boğaz bezlerden elde nükleik asitler ile pnömoni yol açan bakterilerin 6 tip kalitatif tespiti için teşhis testi.

Ürün Özellikleri

Örnek tip

  • Nazofaringeal Swab

PCR Platformu

  • Bio-Rad CFX96 Dx

Hedefler

  • Solunum Virüsleri (19):  İnfluenza A, İnfluenza H1N1, İnfluenza H3N2, Pandemik H1N1/09, İnfluenza B, Respiratory Syncytial Virus A, Respiratory Syncytial Virus B, Parainfluenza Virus 1, Parainfluenza Virus2, Parainfluenza Virus3, Parainfluenza Virüs, Parainfluenza Virüs Metapneumovirus, Enterovirus, Bocavirus, Rhinovirus A/B/C, Corona Virus 229E, Corona Virus OC43, Corona Virus NL63
  • Pnömoniye Neden Olan Bakteriler (6):  Bordetella Pertussis, Mycoplasma Pneumoniae, Haemophilus Influenzae, Legionella Pneumophila, Chlamydophila Pneumoniae, Streptococcus Pneumoniae

Similar Posts