PneumoGenius

Pneumocystis jirovecii ve DHPS mutasyonlarının tespiti ve ölçümü.

Ürünler ve Hedefler

Ürün: PN-600 PneumoGenius ® kiti (25 rxn)

Hedefler

 • Pneumocystis jirovecii
 • DHPS mutasyonları (kodon 55 ve 57)
 • İç Kontrol (IC )

Niceleme standartları:

 • Standart 1: 10000 kopya/µl
 • Standart 2: 1000 kopya/µl
 • Standart 3: 100 kopya/µl
 • Standart 4: 10 kopya/µl

Özellikler ve avantajları

 • Pnömositoz tanısında yardımcı olur
 • BAL numunelerinde doğrudan algılama
 • Niceleme standartları dahil
 • 3 saatten kısa sürede numuneden sonuca
 • Sülfa ilaç direnci belirteçleri dahildir (DHPS mutasyonları)
 • Korunan çok kopyalı genlerin (mtLSU) tespiti nedeniyle yüksek hassasiyet
 • BAL numunelerinde klinik olarak doğrulanmıştır (yayınlanan veriler)

Gerçek Zamanlı PCR aletleri

 • LightCycler 480 II (Roche)
 • Rotor-Gene Q (Qiagen)
 • CFX96 (Biorad)
 • Quantstudio 5 (Thermo Fisher Scientific)
 • Mic qPCR (Biyo Moleküler Sistemler)

Teşhis Örnekleri

 • BAL örnekleri

DNA Ekstraksiyonu

 • NucliSENS EasyMAG (bioMérieux)
 • QIAamp ® Kan minikit (Qiagen)

Kalite

 • Klinik numunelerde doğrulanmıştır (BAL)
 • Dahili Kontrol (IC) dahil
 • Pozitif Kontroller (PC’ler) dahildir
 • QCMD’nin EQA programlarında doğrulanmıştır
 • CE-IVD işaretli

Bilgilendirme

Pneumocystis pnömonisi, bağışıklığı baskılanmış hastalarda (majör) fırsatçı bir enfeksiyon, Pneumocystis jirovecii ( P. jirovecii ) mantarından kaynaklanır. HIV/AIDS pandemisinin ortaya çıkmasıyla dramatik olarak artan Pneumocystis pnömonisi insidansı, sülfa ilaç profilaksisinin yaygın olarak kullanılması ve yüksek düzeyde aktif antiretroviral tedavinin (HAART) tanıtılması nedeniyle sanayileşmiş dünyada azalmıştır. Bununla birlikte, P. jirovecii , HIV/AIDS hastalarında ve ayrıca tanısının zor olduğu HIV bağışıklığı baskılanmış hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir.

P. jirovecii’nin güncel teşhisi çoğunlukla bronkoalveolar lavaj (BAL) örneklerinin doğrudan mikroskobik incelemesi ile yapılır. Mantar, standart boyama teknikleri veya immünofloresan boyama kullanılarak görselleştirilir. Bu yöntemlerin dezavantajı, özellikle HIV ile enfekte olmayan hastalarda gözlenen mantar yükü düşük olduğunda, teşhisin zor olması ve özel beceriler gerektirmesidir. Günümüzde (gerçek zamanlı) PCR, Pneumocystis pnömonisinin tanısında giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır, çünkü bu teknik, doğrudan mikroskobik incelemeye kıyasla artan bir duyarlılığa sahiptir.

Similar Posts